AWS Usergroup Leipzig im November 2016 bei Mercateo